Uslove

Opšti odredbe i uslovi

Opšti odredbe i uslovi Essendia e.U.

1 Aplikabilnost preduzetnicima i definicije pojmova

(1) Sledeći Opšti uslovi važe za sve isporuke između nas i potrošača u njihovoj verziji koje važe u vreme poručivanja.

Potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje se ne mogu pripisati prvenstveno njegovoj komercijalnoj ili nezavisnoj profesionalnoj delatnosti (član 13 Nemačkog građanskog zakonika).

2 Zaključak ugovora, skladištenje teksta ugovora

(1) Sledeća pravila o zaključenju ugovora odnose se na porudžbine napravljene putem naše Internet https://essendia.eu

(2) U slučaju zaključenja ugovora, ugovor se zaključuje sa

Essendia e.U.
Mirza Prošićanović
Gaudenzdorfergürtel 69/15
A-1120 Beč
Registarski broj 473142y
Registar privrednog suda Beč

Postigao.

(3) Prezentacija robe u našoj internet prodavnici ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu ugovora sa naše strane, već je samo neobavezujući zahtev potrošaču da poruči robu. Poručivši željenu robu, potrošač daje obavezujuću ponudu za njega da zaključi kupoprodajni ugovor.
(4) Po prijemu porudžbine u našoj internet prodavnici važe sledeći propisi: Potrošač daje obavezujuću ponudu ugovora tako što uspešno prolazi kroz proceduru porudžbine koja je obezbeđena u našoj internet prodavnici.

Porudžbina se pravi u sledećim koracima:

1) Izbor željene robe
2) Potvrdite klikom na dugmad “Naruči”
3) Provera informacija u korpi za kupovinu
4) Aktulacija dugmeta “na odjavu”
5) Registracija u Internet prodavnici nakon registracije i unošenja informacija podnosioca zahteva (e-mail adresa i lozinka).
6) Ponovno ispitivanje ili ispravljanje unetih podataka.
7) Obavezujući otpremanje porudžbine klikom na dugme “Naruči za naknadu” ili “kupi”

Pre nego što porudžbinu prosledi na obavezujući način, potrošač može da se vrati na Veb lokaciju, gde se zapisuju detalji kupca i ispravlja ulazne greške ili otkazuje proces naručivanja zatvaranjem internet pregledača. Potvrdu prijema porudžbine potvrđujemo odmah putem automatski generisanog e-maila (“Potvrda porudžbine”). Ovim prihvatamo vašu ponudu.

(5) Skladištenje teksta ugovora za porudžbine putem naše internet prodavnice : Podatke o porudžbini i naš gtcizam šaljemo e-poštom. Odredbe i uslove možete da prikažete i u bilo kom trenutku https://www.essendia.eu/agb. Iz bezbednosnih razloga, podacima o porudžbini se više ne može pristupiti putem Interneta.

3 Cene, troškovi isporuke, plaćanje, datum dospeća

(1) Navedene cene uključuju porez na dodatu statutarnu vrednost i druge komponente cena. Pored toga, mogući su i troškovi isporuke.

(2) Potrošač ima mogućnost plaćanja akontacija/avansnom uplatom, gotovinom pri isporuci, direktnim zaduženjem, PayPal, kreditnom karticom ( Visa, Mastercard, American Express ) .

(3) Ako je potrošač unapred izabrao uplatu, obavezuje se da će kupoprodajnu cenu platiti odmah po zaključenju ugovora.
Dok isporučujemo gotovinom na isporuku, datum dospeća zahteva za nabavnu cenu se javlja po prijemu robe.

(4)

U saradnji
sa Klarna BankOM AB (publ)
, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska, nudimo sledeće opcije plaćanja. Uplata se uplati Klarni:

 • Faktura: Period [14] plaćanja je nekoliko dana od slanja robe/karte/ ili, u slučaju drugih usluga, pružanja usluge. Kompletne računovodstvene uslove za zemlje u kojima je ovaj način plaćanja dostupan možete pogledati ovde:
  Nemačka
  ,
  Austrija
 • Kupovina na rate: Uz Klarninu uslugu finansiranja, kupovinu možete platiti u fiksnim ili fleksibilnim mesečnim ratama pod uslovima navedenim u kasi. Rata na rate dospeva na kraju svakog meseca nakon što je Klarna poslala mesečnu fakturu. Za više informacija o kupovini na rate, uključujući Opšte odredbe i uslove i Evropske standardne potrošačke kreditne informacije za zemlje u kojima je ovaj način plaćanja dostupan, kliknite ovde (dostupno samo u naznačenim zemljama): Nemačka

  , Austrija,

 • Momentalni transfer: dostupan u Nemačkoj, Austrija. Dugovanje naloga će se odvijati odmah nakon poručivanja.
 • Direktno zaduženje: Dugovanje se stiče nakon isporuke robe. Vreme će vam biti preneta putem e-maila.
 • Kreditna kartica (Visa/Mastercard): Dostupna u Nemačkoj. Naplata će biti izvršena nakon slanja robe ili karata / dostupnosti usluge ili u slučaju pretplate u skladu sa vremenom koje je preneto.
 • [PLEASE ADJUST ABOVE AND BELOW IN ACCORDANCE WITH THE PAYMENT METHODS USED]

Korišćenje fakture za način plaćanja, nabavke na rate i direktnog dugovanja zahteva pozitivan kreditni ček. U tom smislu, vaše podatke proslečimo Klarni u svrhu adrese i kreditnog čeka u sklopu pokretanja kupovine i izvršenja kupoprodajni ugovora. Molimo vas da razumete da vam možemo ponuditi samo one načine plaćanja koji su dozvoljeni na osnovu rezultata kreditnog čeka. Više informacija i Klarnine uslove korišćenja možete pronaći
ovde
. Opšte informacije o Klarni možete pronaći ovde.

Vaše lične podatke klarna će tretirati u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka i u skladu sa informacijama navedenim u Klarninoj politici privatnosti.

4 Isporuka

(1) Ukoliko nismo jasno naveli drugačije u opisu proizvoda, svi artikli koje nudimo su odmah spremni za otpremu. Isporuka se odvija ovde najkasnije u roku od 3 radna dana. U slučaju plaćanja unapred, rok za isporuku počinje da teče dan nakon naloga za uplatu banci odgovornoj za prenos i za sve ostale načine plaćanja na dan nakon zaključenja ugovora. Ukoliko rok padne na subotu, nedelju ili državni praznik na mestu isporuke, rok ističe sledećeg radnog dana.

(2) Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja prodatog artikla neće se proslediti kupcu dok roba ne bude predata kupcu, čak i kada se roba kupi.

Odeljak 5 Zadržavanje naslova

Zadržavamo vlasništvo nad robom do potpunog plaćanja kupoprodajne cene.

****************************************************************************************************

Član 6 Pravo kupca na povlačenje kao potrošača:

Pravo povlačenja za potrošače

Potrošači imaju pravo na povlačenje u skladu sa sledećim uslovima, pri tom je potrošač svako fizičko lice koje zaključuje pravnu transakciju u svrhe koje se ne mogu pripisati pre svega njihovoj komercijalnoj ili nezavisnoj profesionalnoj delatnosti:

Otkazivanje

Povlačenje

Imate pravo da se povučete iz ovog ugovora u roku od 14 dana bez navodeći nikakav razlog.

Period povlačenja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treće ličenje koje ste vi imenovali, a koji niste prevoznik, zaposeli robu.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas kontaktirati

Essendia e.U.
Mirza Prošićanović
Gaudenzdorfergürtel 69/15
A-1120 Beč
Slanje office@essendia.eu

putem jasne izjave (e.B. pisma poslatog poštom, faksom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. Možete da koristite priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obavezno.

Posledice opoziva

Ukoliko se povučete iz ovog ugovora, nadoknadićemo vam sve uplate primljene od vas, uključujući i troškove dostave (sa izuzetkom dodatnih troškova koji su rezultat vašeg izbora vrste isporuke osim najjeftinije standardne isporuke koju nudimo), bez neotkrivenih i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada dobijamo obaveštenje o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovaj povraćaj novca koristićemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za originalnu transakciju, osim ako se niste izričito drugačije dogovorili; ni pod kojim uslovima vam neće biti naplaćena bilo kakva naknada za ovu otplatu.

Povraćaj novca možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne obezbedite dokaz da ste vratili robu, koja god da je ranija.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah i u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada nas obaveštavate o opozivu ovog ugovora. Rok se istekne ako robu pošaljete pre isteka perioda od četrnaest dana.

Snosite direktne troškove povraćaja robe. Od kupaca se traži da izbegnu štetu ili kontaminaciju robe. Ukoliko je moguće, robu treba vratiti prodavcu u originalnom pakovanju sa svim dodacima. Ukoliko originalna ambalaža više nije u posedu kupca, treba koristiti i drugu odgovarajuću ambalažu kako bi se obezbedila dovoljna zaštita od oštećenja transporta i izbegla bilo kakva potraživanja za naknadu štete usled oštećenja nastalih neispravnom ambalažom.

Kraj uputstva za opoziv

****************************************************************************************************

Obrazac za povlačenje iz odeljka 7

Obrazac za povlačenje uzorka

(Ako želite da otkažete ugovor, molimo vas da popunite ovaj formular i pošaljete ga nazad.)

Da:
Essendia e.U.
Mirza Prošićanović
Gaudenzdorfergürtel 69/15
A-1120 Beč
Slanje office@essendia.eu

I/mi (*) ovim poništavamo ugovor koji sam zaključio ja/mi (*) za kupovinu sledeće robe (*)/pružanje sledeće usluge (*)

_____________________________________________________

Poručeno (*)/primljeno na (*)

__________________

Ime potrošača

_____________________________________________________

Adresa potrošača

_____________________________________________________

Potpis potrošača (samo u slučaju komunikacije na papiru)

__________________

Datum

__________________

Isključenje prava na povlačenje Pravo povlačenja postoji u slučaju ugovora za isporuku robe – koji su napravljeni prema specifikacijama kupaca ili su jasno prilagođeni ličnim potrebama – koje, zbog svoje prirode, nisu pogodne za povraćaj, koje mogu brzo da pokvare ili čiji je rok trajanja prekoračen – a koji sadrže audio ili video snimke, pod uslovom da su isporučeni nosioci podataka otpečaćeni od strane vas.

Garancija na odeljak 8

Primenjuju se zakonski garantni propisi.

Član 9 Jezik ugovora

Samo nemački je dostupan kao jezik ugovora.

Status opštih odredbi i uslova Mar.2019

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.