Ogólne warunki

Ogólne warunki i zasady

Ogólne warunki korzystania z usług Essendia e.U.

1 Zastosowanie do przedsiębiorców i definicje terminów

(1) Poniższe Ogólne Warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w ich wersji ważnej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego).

2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Następujące zasady dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://essendia.eu

(2) W przypadku zawarcia umowy umowa zostaje zawarta z

Essendia e.U.
Mirza Prosicanovic
Pas Gaudenzdorfera 69/15
A-1120 Wiedeń
Numer rejestru 473142y
Zarejestruj Sąd Gospodarczy Wiedeń

Osiągnięte.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umownej z naszej strony, a jedynie niewiążące żądanie wobec konsumenta zamówienia towarów. Zamawiając żądany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące przepisy: Konsument składa wiążącą ofertę umowną, pomyślnie przechodząc przez procedurę zamówienia przewidzianą w naszym sklepie internetowym.

Kolejność jest dokonywana w następujących krokach:

1) Wybór pożądanych towarów
2) Potwierdź, klikając przyciski “Zamówienie”
3) Sprawdzanie informacji w koszyku
4) Uruchamianie przycisku “do kasy”
5) Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i wprowadzeniu informacji o wnioskodawcy (adres e-mail i hasło).
6) Ponowne zbadanie lub korekta odpowiednich wprowadzonych danych.
7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk “Zamówienie za opłatą” lub “kup”

Przed złożeniem zamówienia w wiążący sposób konsument może powrócić na stronę internetową, gdzie dane klienta są rejestrowane i poprawić błędy wejściowe lub anulować proces zamawiania, zamykając przeglądarkę internetową. Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanego e-maila (“Potwierdzenie zamówienia”). W ten sposób akceptujemy Twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Wysyłamy Ci dane zamówienia i nasz gtcism przez e-mail. W każdej chwili możesz również zapoznać się z Regulaminem w https://www.essendia.online/agb. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są już dostępne za pośrednictwem Internetu.

3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki cen. Ponadto możliwe są koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość zapłaty za pomocą przedpłaty, płatności za pobraniem, polecenia zapłaty, PayPal, karty kredytowej ( Visa, Mastercard, American Express ).

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu natychmiast po zawarciu umowy.
W zakresie, w jakim dostarczamy za pobraniem, termin płatności roszczenia ceny zakupu następuje po otrzymaniu towaru.

4 Dostawa

(1) O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane przez nas produkty są natychmiast gotowe do wysyłki. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy zaczyna biec w dniu po zamówieniu płatności do banku odpowiedzialnego za przelew oraz dla wszystkich innych metod płatności w dniu po zawarciu umowy. Jeżeli termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego przedmiotu nie przechodzi na kupującego, dopóki towary nie zostaną przekazane kupującemu, nawet gdy towary są zakupione.

Sekcja 5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności do ceny zakupu do czasu uiszczenia pełnej opłaty.

****************************************************************************************************

Sekcja 6 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta jako konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej:

Anulowania

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami

Essendia e.U.
Mirza Prosicanovic
Pas Gaudenzdorfera 69/15
A-1120 Wiedeń
office@essendia.at e-mail

w drodze jasnego oświadczenia (e.B. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeśli to możliwe, towar powinien zostać zwrócony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest już w posiadaniu kupującego, należy użyć innego odpowiedniego opakowania w celu zapewnienia wystarczającej ochrony przed uszkodzeniem transportu i uniknięcia wszelkich roszczeń o odszkodowanie spowodowane uszkodzeniem spowodowanym wadliwym opakowaniem.

Koniec instrukcji odwołania

****************************************************************************************************

Sekcja 7 Formularz wypłaty

Formularz odstąpienia od próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).

Do:
Essendia e.U.
Mirza Prosicanovic
Pas Gaudenzdorfera 69/15
A-1120 Wiedeń
office@essendia.at e-mail

Ja/my (*) niniejszym odwołuję umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

Wyłączenie prawa odstąpienia Od umowy Prawo odstąpienia od umowy istnieje w przypadku umów dostawy towarów – które są zawierane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb – które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, który może szybko zepsuć lub których data ważności została przekroczona – które zawierają nagrania audio lub wideo, pod warunkiem, że dostarczone nośniki danych zostały przez Ciebie rozpieczętowane.

Sekcja 8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

Sekcja 9 Język umowy

Tylko język niemiecki jest dostępny jako język umowy.

Status Ogólnych Warunków Handlowych Mar.2019

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.