Privacybeleid

Privacybeleid

1.Verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens

2. Cookies

3. Direct mail, nieuwsbrief en contact

4. Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractverwerking

5. Gegevensverwerking voor orderverwerking

6. Online marketing

7. Web Analytics Services

8. Rechten van de betrokkene

9. Herroepingsrecht

10. Duur van de opslag van persoonsgegevens

1.Verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens

Bedankt voor uw bezoek en interesse. Wij informeren u hierbij over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. We hebben onze websites over het algemeen zo gestructureerd dat u Essendia op het web bezoeken zonder persoonlijke informatie te geven. We slaan toegangsgegevens op zonder persoonlijke referentie, zoals.B. de locatie van uw internetprovider. Deze anonieme gegevens worden alleen geëvalueerd om de website te verbeteren en staan geen conclusies toe over uw persoon. We verbinden ons er nooit toe om IP-adressen of andere opgeslagen gegevens die zijn verzameld samen te voegen met andere gegevenssets, e.B. om een persoonlijke referentie vast te stellen.

Voor de aankoop, inclusief de daaropvolgende garantie, voor onze serviceservice of technische administratie en in het geval van nieuwsbriefmailing of gepersonaliseerde mails, verzamelen, bewaren en verwerken wij uw gegevens. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins verzonden als dit nodig is voor contractverwerking, uitvoering of facturering van uw bestelling of als u vooraf uw toestemming hebt gegeven. De doorgegeven gegevens mogen alleen door onze dienstverleners worden gebruikt voor de uitvoering van hun taken. Elk ander gebruik is niet toegestaan en vindt niet plaats met een van de door ons toevertrouwde servicemanagers.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Essendia e.U., Gaudenzdorfergürtel 69/15, 1120 Wenen, Oostenrijk, tel.: 0043 660 44 97 264, e-mail: office@essendia.eu.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u bezoekt. Als u dit niet wenst, u uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies en om u dit alleen per geval te laten doen. Houd er rekening mee dat u op de hoogte worden gesteld van het plaatsen van cookies en individueel beslissen over de aanvaarding ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Elke Broser verschilt in de manier waarop het cookie-instellingen beheert. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

3. Direct mail, nieuwsbrief en contact

E-mails met reclame worden alleen verzonden met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers. Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. De mogelijkheid van weerlegging is te vinden in de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het contact met ons (klantformulier of e-mail). De gegevens die in het geval van het contactformulier worden verzameld, zijn te vinden in het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor contact met en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f dsgvo. Indien het contact gericht is op de opzegging van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 1lit. b dsgvo. Uw gegevens worden verwijderd na de laatste verwerking van uw verzoek, op voorwaarde dat geen van de feiten is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn.

4. Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met Art. 1 verlicht. b GDPR blijft persoonsgegevens verzamelen en verwerken als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenaccount. De verzamelde gegevens zijn te zien op basis van de respectieve invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het e-mailadres office@essendia.eu van de controller. Wij slaan en gebruiken de gegevens die u verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en worden deze gegevens na het verstrijken van deze perioden verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden door onze site, waarover wij u hieronder informeren.

5. Gegevensverwerking voor orderverwerking

Om uw bestelling te verwerken, werken we samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat in opdracht van de levering in de loop van de contractverwerking wordt geleverd, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling in opdracht als onderdeel van de betalingsverwerking, als dit nodig is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, verstrekken we hieronder expliciete informatie. De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is art. 1 verlicht. b GDPR.

5.1 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan dienstverleners

Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener GLS (Traunuferstraße 105a, AT-4052 Ansfelden), verstrekken wij uw e-mailadres overeenkomstig art. 1 verlicht. een AVG voor de levering van de goederen met het oog op het coördineren van een leveringsdatum of het aankondigen van de levering aan DHL, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Zo niet, dan zullen wij voor de dienst in overeenstemming met art. 1 verlicht. b GDPR geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan GLS. De overdracht vindt alleen plaats als dit nodig is voor de levering van goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de leverdatum vooraf te verzoenen met DHL of de levering aan te kondigen.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken van de hierboven aangewezen voor de verwerking verantwoordelijke of van de dienstverlener DHL.

6. Online marketing

Google AdWords-conversietracking gebruiken

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en, als onderdeel van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de individuele advertentiemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Wij zijn daarom geïnteresseerd in het weergeven van advertenties die voor u interessant zijn, het interessanter maken van onze website voor u en het realiseren van een eerlijke berekening van de advertentiekosten.

De conversietrackingcookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie klikt die door Google is geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers vinden dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie uit te schakelen van uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte advertenties volgens. Art. 6 Abs. 1 verlicht. f GDPR.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het Amerikaans-Europees privacyschildverdrag, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming dat in de EU van toepassing is, wordt nageleefd.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/

U advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende koppeling:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of beperkt kunnen zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

7. Web Analytics Services

Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door middel van truncation en directe persoonlijke toegang uitsluit. De verlenging verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. In deze uitzonderlijke gevallen geschiedt deze verwerking overeenkomstig artikel 6, onder p. 1 verlicht. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang bij statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en ons andere diensten te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-outcookie in te stellen die de verzameling door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen): Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het Amerikaans-Europees privacyschildverdrag, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming dat in de EU van toepassing is, wordt nageleefd.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikersnaam. U de analyse van uw gebruik op meerdere apparaten in uw klantenaccount uitschakelen onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonlijke gegevens’.
Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de manier waarop google analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

8. Rechten van de betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

  • Recht op toegang op grond van artikel 15 AVG: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de verwerkte categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van de gegevens. , verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien niet door ons van u verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en impact van deze verwerking, en uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties van artikel 46 AVG wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen;

  • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG: U hebt het recht om alle onjuiste gegevens over u onmiddellijk te rectificeren en/of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, te rectificeren;

  • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen als aan de voorwaarden van artikel 17, lid 1, is voldaan. 1 GDPR. Dit recht bestaat echter niet, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vordering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

  • Recht om de verwerking te beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen als gevolg van onjuiste gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens aanvraagt als u uw gegevens nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen , aangezien we deze informatie niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen de overhand hebben;

  • Recht op informatie op grond van artikel 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt geclaimd, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u zijn bekendgemaakt, deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking te melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. Zij hebben het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

  • Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

  • Recht om toestemmingen in te trekken die zijn gegeven in overeenstemming met art. 3 GDPR: U hebt het recht om in te trekken zodra u toestemming geeft voor de verwerking van gegevens op elk moment met ingang van de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betrokken gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor niet-toestemmingsverwerking. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking wordt uitgevoerd;

  • Recht op beroep op grond van artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd enige andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddel.

9. Recht van bezwaar

Als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een belangenafweging op basis van ons overweldigende gerechtvaardigd belang, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij stoppen met de verwerking van de betrokken gegevens. Verdere verwerking is echter voorbehouden als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het oog op dergelijke reclame. U de oppositie uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij stoppen met de verwerking van de betrokken gegevens voor directe reclamedoeleinden.

10. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijn (e.B. commerciële en fiscale bewaringsperioden). Na het verstrijken van de looptijd worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de inleiding van het contract en/of als er geen gerechtvaardigd belang is bij de verdere opslag van onze kant.