Afdeling 6 Het herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

Annulering

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.

De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen

Essendia e.u.
Mirza Prosicanovic
Gaudenzdorfer Belt 69/15
A-1120 Wenen
office@essendia.eu

door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich uit dit contract terug te trekken. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van uw intrekking van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de intrekking van dit contract, onmiddellijk terug te sturen of aan ons over te dragen. De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. Klanten wordt gevraagd om schade of verontreiniging van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen worden teruggestuurd naar de verkoper in hun originele verpakking met alle accessoires. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, moet andere geschikte verpakking worden gebruikt om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen en om schadeclaims als gevolg van defecte verpakkingen te voorkomen.

Eind van de intrekkingsinstructie

****************************************************************************************************

Formulier formulier voor intrekking van afdeling 7

Formulier voor het opweeenentrekken van monsters

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan:
Essendia e.u.
Mirza Prosicanovic
Gaudenzdorfer Belt 69/15
A-1120 Wenen
office@essendia.eu

I/wij (*) trekken hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(s)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

Uitsluiting van het herroepingsrecht Het herroepingsrecht bestaat in het geval van contracten voor de levering van goederen – die zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften – die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor een terugkeer, die snel kan bederven of waarvan de vervaldatum is overschreden, die audio- of video-opnamen bevatten, mits de geleverde gegevensdragers door u zijn onverzegeld.