Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Essendia e.U.

1 Toepasselijkheid voor ondernemers en definities van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in hun versie geldig op het moment van bestellen.

De consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (artikel 13 van het Duitse burgerlijk wetboek).

2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende regels voor de sluiting van de overeenkomst zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://essendia.online .

2.

Essendia e.u.
Mirza Prosicanovic
Gaudenzdorfer Belt 69/15
A-1120 Wenen
Registreer nummer 473142y
Register Court Commercial Court Wenen

Bereikt.

(3) De aanbieding van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindend verzoek aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.
(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende voorschriften: De consument doet een bindend contractaanbod door met succes de bestelprocedure in onze internetwinkel te doorlopen.

De volgorde vindt plaats in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knoppen “Bestellen” te klikken
3) Controle van de informatie in het winkelwagentje
4) Bediening van de knop “naar de kassa”
5) Registratie in de internetwinkel na registratie en het invoeren van de aanvrager informatie (e-mailadres en wachtwoord).
6) Heronderzoek of correctie van de respectieve ingevoerde gegevens.
7) Binding verzending van de bestelling door te klikken op de knop “Bestel voor een vergoeding” of “kopen”

Alvorens de bestelling op een bindende manier in te dienen, kan de consument terugkeren naar de website, waar de gegevens van de klant worden geregistreerd en invoerfouten worden gecorrigeerd of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten. We bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (“Orderbevestiging”). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetshop : Wij sturen u de bestelgegevens en ons gtcisme per e-mail. U de algemene voorwaarden ook op elk gewenst moment bekijken onder https://www.essendia.online/agb. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet langer toegankelijk via internet.

3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen omvatten de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van betaling door vooruitbetaling, contant bij levering, automatische incasso, PayPal, creditcard (Visa, Mastercard, American Express) .

(3) Indien de consument de betaling vooraf heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de aankoopprijs onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst te betalen.
Voor zover wij onder rembours leveren, vindt de vervaldatum van de aankoopprijsclaim plaats bij ontvangst van de goederen.

4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben aangegeven in de productbeschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen onmiddellijk klaar voor verzending. Levering vindt hier uiterlijk binnen 3 werkdagen plaats. In het geval van betaling op voorhand begint de termijn voor levering te lopen op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die verantwoordelijk is voor de overschrijving en voor alle andere betaalmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Als de deadline valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, eindigt de deadline op de volgende werkdag.

2. Het risico van toevallig verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte goed wordt niet aan de koper overgedragen totdat de goederen aan de koper zijn overgedragen, zelfs niet wanneer de goederen worden gekocht.

Afdeling 5 Behoud van de titel

Wij behouden eigendom van de goederen tot volledige betaling van de aankoopprijs.

****************************************************************************************************

Afdeling 6 Het herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

Annulering

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken.

De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen

Essendia e.u.
Mirza Prosicanovic
Gaudenzdorfer Belt 69/15
A-1120 Wenen
E-office@essendia.at e-mail

door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om zich uit dit contract terug te trekken. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder bekendgemaakt en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een melding ontvangen van uw intrekking van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de intrekking van dit contract, onmiddellijk terug te sturen of aan ons over te dragen. De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. Klanten wordt gevraagd om schade of verontreiniging van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen worden teruggestuurd naar de verkoper in hun originele verpakking met alle accessoires. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, moet andere geschikte verpakking worden gebruikt om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen en om schadeclaims als gevolg van defecte verpakkingen te voorkomen.

Eind van de intrekkingsinstructie

****************************************************************************************************

Formulier formulier voor intrekking van afdeling 7

Formulier voor het opweeenentrekken van monsters

(Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan:
Essendia e.u.
Mirza Prosicanovic
Gaudenzdorfer Belt 69/15
A-1120 Wenen
E-office@essendia.at e-mail

I/wij (*) trekken hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(s)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

__________________

Datum

__________________

Uitsluiting van het herroepingsrecht Het herroepingsrecht bestaat in het geval van contracten voor de levering van goederen – die zijn opgesteld volgens de specificaties van de klant of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften – die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor een terugkeer, die snel kan bederven of waarvan de vervaldatum is overschreden – die audio- of video-opnamen bevatten, mits de geleverde gegevensdragers door u zijn onverzegeld.

Sectie 8 Garantie

De wettelijke garantieregels zijn van toepassing.

Afdeling 9 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

Status van de Algemene Voorwaarden Mar.2019

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.